Heb je een vraag over RES Zeeland? Hieronder lees je de meest gestelde vragen met daarbij onze antwoorden. Hopelijk staat jouw vraag er ook bij! Is dat niet het geval? Neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen

 • Wat is de RES?

  RES is een afkorting van Regionale Energie Strategie. Zeeuwse overheden en maatschappelijke organisaties werken samen aan de RES. De RES is een gezamenlijke strategie om onze CO2-uistoot te verminderen. Dat doen we door het opwekken van zonne- en windenergie, het onderzoeken van duurzame warmtebronnen én het verduurzamen van huizen en gebouwen. 

  Meer info over de RES

 • Wie is RES Zeeland?

  De RES is een samenwerking tussen de dertien Zeeuwse gemeenten, de Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen, netbeheerder Stedin en Impuls Zeeland. We maken samen met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners keuzes voor een duurzamer Zeeland. Naast een samenwerking is de RES ook een plan van aanpak waarin staat beschreven met welke strategie we de Zeeuwse energiedoelstellingen gaan halen.

  Ontdek de gezichten achter RES Zeeland 

 • Waarom een RES?

  In 2019 heeft Nederland in het Klimaatakkoord afgesproken dat onze CO2-uitstoot in 2030 49% lager moet zijn dan in 1990. En in 2050 zelfs 95% lager. DE 30 RES-regio’s in Nederland onderzoeken hoe ze hieraan kunnen bijdragen. Duurzame oplossingen, zoals grootschalige wind- en zonprojecten of warmtenetten, gaan vaak over gemeentegrenzen heen. Hier is regionale afstemming voor nodig. De RES zorgt ervoor dat partijen elkaar vinden, kennis met elkaar delen en samenwerken.

 • Hoe ziet het proces eruit?

  Zeeland stelde in 2020 als eerste energieregio in Nederland de RES 1.0 vast. Meer dan honderd vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners(collectieven) droegen actief bij aan de ontwikkeling van deze strategie. We zitten nu in de uitvoering van de RES. Voor de zomer van 2024 verschijnt de RES 2.0: een geactualiseerde versie van de RES 1.0. 

 • Wat is er afgesproken in de RES?

  De Zeeuwse overheden, Waterschap Scheldestromen, netbeheerder Stedin en Impuls Zeeland hebben diverse ambities met elkaar afgesproken. Deze ambities richten zich op het opwekken van duurzame energie, het onderzoeken van duurzame warmtebronnen én het verduurzamen van huizen en gebouwen. Iedere gemeente geeft hier op lokaal niveau invulling aan. Dit is maatwerk, want iedere gemeente is anders. 

 • Voor welk jaartal stelt de RES ambities?

  In de RES richten we ons op 2030, maar landelijk zijn ook afspraken gemaakt voor 2050. Daarom kijken we ook alvast vooruit naar 2050. Zo kunnen we inspelen op ontwikkelingen die we nu al zien aankomen. Zoals het gebruik van waterstof en de opslag van elektriciteit in grote batterijen. 

Voortgang

 • Liggen we op schema?

  Ja. Beter nog: we liggen zelfs voor op schema. In 2023 hebben we al 73% van onze doelstelling voor opwek van wind- en zonne-energie op daken en op land behaald. Er zitten voldoende projecten in de pijplijn waardoor, zonder tegenslagen, de volledige 100% al wordt behaald vóór 2030.

 • Is de voortgang te volgen?

  Jazeker! Elke twee jaar geven we in een Voortgangsrapportage aan hoever ze zijn met de uitvoering van de RES. Bovendien vind je op deze website een RES-monitor die inzicht geeft waar we staan.

  Ga naar de monitor en de rapportage.

Samenwerken

 • Wie worden bij de RES betrokken?

  De keuzes die we in de RES maken, hebben invloed op ons allemaal. Daarom willen we maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners betrekken bij deze keuzes. Zo kunnen we hun kennis, ideeën, wensen en inzichten meenemen in onze aanpak. Gemeenten zijn lokaal al hard aan de slag om te verduurzamen en betrekken hun inwoners hierbij. De inbreng die gemeenten van inwoners ontvangen, nemen wij mee in de RES. Op regionaal niveau gaan we vooral met vertegenwoordigers van inwoners zoals raadsleden in gesprek en met belangenorganisaties zoals natuurorganisaties en ondernemersverenigingen. 

 • Hoe worden inwoners bij de RES betrokken?

  De gemeenten zijn het eerste en belangrijkste aanspreekpunt voor inwoners. Wij zien dat de Zeeuwse gemeenten inwoners actief betrekken bij de keuzes die op gemeentelijk niveau worden gemaakt. De input die inwoners op lokaal niveau geven, nemen wij mee in de RES.