We willen in 2030 tenminste 3 terrawattuur (TWh) duurzame elektriciteit opwekken. Dit wordt een combinatie van zon, wind en energie uit water. Ons doel staat ongeveer gelijk aan 1/12 deel van de landelijke doelstelling en komt ook overeen met het huidige totale elektriciteitsverbruik in Zeeland.  

Goed op weg

Op meerdere plekken in onze provincie liggen al zonnepanelen en staan al windmolens. Ook staat er een aantal nieuwe projecten op de planning. Zeeuwse gemeenten dragen deze projecten aan en betrekken inwoners op lokaal niveau. Er zitten voldoende projecten in de pijplijn waardoor, zonder tegenslagen, de volledige 100% van deze doelstelling al wordt behaald vóór 2030. 

Elektriciteitsnet

De huidige beschikbare ruimte voor het leveren van hernieuwbare elektriciteit aan het Zeeuwse elektriciteitsnet is ongeveer 400 MW. Maar in onze ambitie gaan we uit van een groei van 1000 MW aan zon- en windenergie. Tussen 2020 en 2030 zal de beschikbare ruimte dus met 60 MW per jaar moeten toenemen.