De RES van Zeeland wordt iedere twee jaar geactualiseerd. We begonnen met de RES 1.0. en nu werken we met vertegenwoordigers van Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners aan RES 2.0. Naar verwachting wordt de RES 2.0 voor de zomer van 2024 vastgesteld.

Waarom een RES 2.0?

In 2020 stelden we als eerste regio in Nederland een Regionale Energiestrategie vast: de RES 1.0. Een groot deel van dat plan is nog actueel. Maar de wereld verandert in rap tempo. Denk bijvoorbeeld aan de schaarste op het elektriciteitsnetwerk. Of de sterk stijgende gasprijzen. Dit vraagt om een versnelling in de aanpak van de energietransitie. Daarom werken we met Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners aan een vernieuwde Regionale Energiestrategie: de RES 2.0.

Wat gaat er veranderen in de RES 2.0?

In de RES 2.0 staat niet alleen welke actuele keuzes we maken in Zeeland voor het bereiken van onze duurzame energiedoelen voor 2030, maar ook hoe we die gaan uitvoeren. In de RES 2.0 is meer aandacht voor:

  • een integrale gebiedsgerichte aanpak;
  • de Zeeuws brede samenwerking;
  • en het concreter maken van een aantal doelgerichte uitvoeringsactiviteiten.

Hoe komt de RES 2.0 tot stand?

Een goede participatie van Zeeuwse overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners in onmisbaar. Daarom zijn we in 2022 al gestart met het organiseren van werksessies en bijeenkomsten om input op te halen en de RES 2.0 te toetsen. Enkele voorbeelden zijn:

  • Energiedialoog met stakeholders
  • Online kennissessie met volksvertegenwoordigers
  • Individuele gesprekken met specialisten
  • Denktanksessie met jongeren