Heel Nederland is op zoek naar manieren om duurzame energie op te wekken en uitstoot te verminderen. In de Regionale Energiestrategie, of kortweg RES, van Zeeland staat hoe we dat in onze regio willen doen.  

Waarom een RES?

Ook in de toekomst willen we in Zeeland fijn kunnen leven, werken en wonen. Daarom werken we aan een schone en duurzame regio. De RES is een plan van aanpak om onze CO2-uistoot te verminderen. Dat doen we door het opwekken van zonne- en windenergie, het onderzoeken van duurzame warmtebronnen én het verduurzamen van woningen en andere gebouwen. Iedere twee jaar wordt dit document herzien. De uitvoering van de RES 1.0 is in volle gang en de RES 2.0 is in de maak. Naar verwachting wordt de RES 2.0 voor de zomer van 2024 vastgesteld en gedeeld op deze website.

Wie maakt de RES?

Voor het opstellen van de RES in Zeeland werken 13 gemeenten, Provincie Zeeland, Waterschap Scheldestromen en Stedin samen. Daarbij zoeken ze de verbinding met bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners.

Op weg naar 2050

De doelstellingen in de RES zijn vastgesteld voor 2030, namelijk 55-60% minder uitstoot, maar de RES geeft ook een doorkijk naar 2050. Want dan willen we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en geen uitstoot meer in Zeeland. Het tijdspad van RES Zeeland laat zien waar we vandaan komen en waar we naartoe werken. 

Dick ten Voorde, bestuurlijk kernteam RES Zeeland
"In Zeeland gaan we uitdagingen niet uit de weg. We werken aan nieuwe energiesystemen en slimme combinaties die elkaar versterken." Dick ten Voorde, Algemeen Directeur Impuls Zeeland