Nederland heeft de ambitie om vanaf 2050 niet meer te koken en stoken op gas. Dit betekent dat we huizen en gebouwen op een andere manier moeten gaan verwarmen. Dat is een hele operatie en daarom pakken we het stap voor stap aan. 

Transitievisie Warmte

Goede isolatie is de eerste stap. Energie die je niet verbruikt, hoef je namelijk ook niet op te wekken. De tweede stap is onderzoeken wat het beste alternatief voor aardgas is. We testen alternatieve warmtebronnen op kleine schaal om de technische mogelijkheden te onderzoeken. We zullen moeten verkennen wat per gemeente, wijk, sector het beste is, omdat er niet één oplossing is voor alle locaties en toepassingen. Gemeenten hebben plannen gemaakt waarin ze aangeven hoe wijken in hun gemeente stap voor stap over kunnen gaan naar duurzame warmte. Dit plan heet een Transitievisie Warmte (TVW).