De doelstellingen in de RES zijn vastgesteld voor 2030, namelijk 55-60% minder uitstoot, maar de RES geeft ook een doorkijk naar 2050. Want dan willen we onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en geen uitstoot meer in Zeeland. Het tijdspad van RES Zeeland laat zien waar we vandaan komen en waar we naartoe werken. 

2015: Klimaatakkoord Parijs

Verdrag van 195 landen, inclusief Nederland, om in 2050 klimaatopwarming te beperken tot 1,5 à 2 graden Celsius (t.o.v. 1990).

2017: Zeeuws Energieakkoord

Samenwerkingsovereenkomst van 25 Zeeuwse partijen voor het verduurzamen van de particuliere woningvoorraad.

2018: 30 RES-regio's in Nederland gevormd

Zeeland is 1 van deze 30 regio’s.

2019: Klimaatakkoord Nederland

Hierin staan afspraken om de CO2-uitstoot in 2030 met 49% te verminderen, vergeleken met 1990. De RES is een van de maatregelen uit het Klimaatakkoord.

2020: RES 1.0 Zeeland vastgesteld

In de RES 1.0 staat hoe we in Zeeland in 2030 de helft minder CO2 willen uitstoten dan in 1990. De RES 1.0 is vastgesteld door alle Zeeuwse gemeenten, de provincie en het waterschap.

2023: Voortgangsdocument RES Zeeland voor NPRES

In juli levert RES Zeeland, net als alle RES-regio’s, de eerste voortgangsrapportage op.

2024: RES 2.0 Zeeland vaststellen

In de RES 2.0 staat wat er aanvullend op de RES 1.0 in Zeeland nodig is om de RES-doelen van 2030 en 2050 te behalen.

2025: Voortgangsdocument RES Zeeland voor NPRES

2030: 55-60% minder CO2-uitstoot in Zeeland dan in 1990

Dit door het Rijk aangescherpte doel bereiken we door 3 Twh duurzame energie op te wekken, energie te besparen en duurzame warmtebronnen te gebruiken.

2050: Géén CO2-uitstoot meer in Zeeland