De energietransitie is van ons allemaal. En om de klimaatdoelstellingen te halen hebben we elkaar nodig. We moeten met elkaar in gesprek blijven, want de beslissingen van nu, bepalen het systeem voor de toekomst. Daarom betrekken we verschillende groepen uit de regio bij RES Zeeland. Dat doen we op regionaal en lokaal niveau. Hoe? Dat leggen we je graag uit.

Regionaal

Bij de totstandkoming en uitvoering van de RES Zeeland zijn verschillende regionale partijen betrokken. Dat zijn bijvoorbeeld Bouwend Zeeland, de HZ, de Zeeuwse Milieufederatie, Zeeuwind, VNO NCW en Jouw Zeeland. Deze partijen vertegenwoordigen hun achterban op regionale schaal.

Lokaal

Op lokaal niveau zijn gemeentes aan zet om inwoners bij de energietransitie te betrekken. De inbreng die gemeenten van inwoners ontvangen, nemen wij mee in de RES. Wil je meepraten over de duurzaamheidsplannen in jouw gemeente? Neem dan contact op met jouw gemeente.

Op de foto: De werkgroep Duurzaamheid van de gemeente Borsele, bestaande uit inwoners en beleidsmedewerkers duurzaamheid. In het midden (met witte trui): projectleider Nicole Heerkens. Links van haar: wethouder Arno Witkam.

Volksvertegenwoordigers

We betrekken volksvertegenwoordigers zoals raads- en statenleden nauw bij de RES. De rol die ze hebben is belangrijk, want ze vertegenwoordigen de Zeeuwse inwoners. Door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, zorgen we dat de wensen van inwoners zoveel mogelijk mee worden genomen in de Zeeuwse energiestrategie. 

Ankie Smit, bestuurlijk kernteam RES Zeeland
“De energietransitie moet voor alle Zeeuwen toegankelijk zijn. Er ligt een enorme opgave. Dat vraagt om nieuwe verbindingen en daar hebben we iedereen voor nodig.” Ankie Smit, wethouder gemeente Schouwen Duiveland en lid van bestuurlijk kernteam RES Zeeland