De schoonste energie is de energie die je niet gebruikt. Want alles wat je bespaart, hoef je niet op te wekken. De Zeeuwse doelstelling is een CO2-besparing van 34%. Deze ambitie is direct afgeleid van de landelijke ambitie van 3,4 Mton CO2-reductie in de totale Nederlandse gebouwde omgeving. Deze besparing moet uiteindelijk in de gemeenten en op dorps- en wijkniveau worden gerealiseerd.

We gaan energie besparen door:  

  • Het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Denk bijvoorbeeld aan sportaccommodaties, gemeentelijke gebouwen, kerken en scholen. In Zeeland hebben we daarvoor het ontzorginsprogramma KlimOp, waarbij eigenaren van maatschappelijk vastgoed gratis energie-advies kunnen aanvragen. 
  • Het ondersteunen van particulieren en bedrijven bij het verduurzamen van hun panden. Voor Zeeuwse bedrijven is het Expertplatform opgericht; advies en begeleiding voor ondernemers om energie te besparen en productieprocessen te optimaliseren. Voor inwoners bestaat een Zeeuws Isolatieprogramma voor het isoleren van particuliere woningen met een slecht energielabel (D, E, F, of G-label). Woningeigenaren kunnen rekenen op financiële ondersteuning waarmee zij stappen kunnen maken in het verduurzamen van hun woning.