We willen schoner verkeer, want onze bewegingen van A naar B zorgen voor veel uitstoot. Ons doel is dat in 2030 de uitstoot van CO2 met 49% is verminderd. Dit betekent dat we in Zeeland minimaal 1.029 Kton CO2 gaan besparen. In 2050 moeten onze verplaatsingen volledig uitstootvrij zijn.

Brede blik

Bij het verduurzamen van mobiliteit kijken we niet alleen naar personenvervoer, maar ook naar de logistieke sector, havens, binnenvaart, kust- en zeevaart, grond-, weg- en waterbouw en het inkoopbeleid van overheden en het openbaar vervoer. Ook duurzame energiedragers en de benodigde laad- en tankinfrastructuur worden meegenomen. 

Onderdeel van energiesysteem

Mobiliteit zal in de toekomst een belangrijk onderdeel uitmaken van ons energiesysteem. Auto’s worden batterijen op wielen die ons kunnen vervoeren, maar ook onze duurzame energie op kunnen slaan. Die energie kan later weer gebruikt worden en daarmee balanceren we ons elektriciteitsnet.