In Zeeland zijn veel mensen betrokken bij de RES en de uitvoering ervan. Gemeenten, Provincie Zeeland, Stedin, waterschap, bedrijven, maatschappelijke organisaties en inwoners: iedereen doet mee. En ieders rol is belangrijk. De ontwikkeling en uitvoering van de RES wordt gefaciliteerd door een ambtelijk kernteam dat wordt aangestuurd door een bestuurlijk kernteam. Een publieke stuurgroep stelt de RES uiteindelijk vast.

Onze opdracht

Als organisatie achter RES Zeeland stimuleren we onze partners en stakeholders samen te werken en faciliteren en ondersteunen we hen bij het realiseren van de Zeeuwse RES-doelen. Dit doen we door voor 2030 gezamenlijk ten minste 3 TWh duurzame energie op te wekken en de gebouwde omgeving te verduurzamen.

Bestuurlijk kernteam

RES Zeeland wordt aangestuurd door een bestuurlijk kernteam. Dit team is verantwoordelijk voor het bewaken van het proces van de RES en bestaat uit bestuurders van Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, Stedin, Impuls Zeeland en de HZ University of Applied Sciences Het bestuurlijk kernteam komt maandelijks bij elkaar.

Jo-Annes de Bat, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Jo-Annes de Bat

Gedeputeerde en voorzitter RES Zeeland

Ankie Smit, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Ankie Smit

Wethouder gemeente Schouwen-Duiveland

Jeroen Louws, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Jeroen Louws

Wethouder gemeente Middelburg

Martin Martens, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Martin Martens

Regiodirecteur Zeeland bij Stedin

Carla Michielsen, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Carla Michielsen

Dagelijks bestuurslid Waterschap Scheldestromen

Barbara Oomen, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Barbara Oomen

Voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences

Dick ten Voorde, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Dick ten Voorde

Algemeen Directeur Impuls Zeeland

Ambtelijk kernteam

De dagelijkse voortgang van het werk is in handen van een ambtelijk kernteam. Het team faciliteert ontmoeting en samenwerking tussen stakeholders en ondersteunt Zeeuwse gemeenten, bijvoorbeeld in de communicatie naar inwoners of het maken van uitvoeringsplannen. Ook heeft het team een adviserende rol in het bestuurlijk kernteam. Het ambtelijk kernteam kom regelmatig bij elkaar.

Ilse Pama

Voorzitter ambtelijk kernteam en RES Coördinator

Bert van Houten, ambtelijk kernteam RES Zeeland

Bert van Houten

Regiocoördinator Energietransitie namens de Zeeuwse gemeenten

Carola Helmendach, ambtelijk kernteam RES Zeeland

Carola Helmendach

Programmamanager Gebouwde Omgeving

Danny Pyfferoen, ambtelijk kernteam RES Zeeland

Danny Pyfferoen

Gebiedsregisseur Zeeland Stedin

Publieke stuurgroep

De Zeeuwse energiestrategie verbindt alle bestuurlijke partijen met elkaar in een publieke stuurgroep. Volksvertegenwoordigers uit provincies, gemeenten en waterschap worden betrokken bij het gehele proces. Uiteindelijk stellen de Zeeuwse gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap en de Provinciale Staten (PS) de RES vast. 

Arno Witkam

Wethouder gemeente Borsele

Joan Veldhuizen

Wethouder gemeente Goes

Gino Depauw

Wethouder gemeente Hulst

Siwart Mackintosh

Wethouder gemeente Kapelle

Jeroen Louws, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Jeroen Louws

Wethouder gemeente Middelburg

Adrie van der Maas

Wethouder gemeente Noord-Beveland

Nico van der Hoest

Wethouder gemeente Reimerswaal

Ankie Smit, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Ankie Smit

Wethouder gemeente Schouwen-Duiveland

vacature

Wethouder gemeente Sluis

Laszlo van de Voorde

Wethouder gemeente Terneuzen

Peter Hoek Wethouder

Peter Hoek

Wethouder gemeente Tholen

Ruud van Houten

Wethouder gemeente Veere

Jeroen Portier

Wethouder gemeente Vlissingen

Jo-Annes de Bat, bestuurlijk kernteam RES Zeeland

Jo-Annes de Bat

Gedeputeerde en voorzitter RES Zeeland

Gert van Kralingen

Gert van Kralingen

Dagelijks bestuurder Waterschap Scheldestromen