Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie brengt twee keer per jaar een update over de verduurzaming van Nederland: waar staan de 30 RES-regio’s op weg naar 2030? Zo ook vandaag. In het rapport is te lezen dat de RES-regio’s gezamenlijk op koers liggen voor het opwekken van ten minste 35 TWh aan elektriciteit uit zonne- en windparken op land. Het aandeel van Zeeland is hierin groot: we hebben al 73% van onze doelstelling voor opwek van wind- en zonne-energie op daken en op land behaald.

Voldoende projecten in pijplijn

In het hele land vertragen projecten of vallen zoekgebieden en projecten af. Dat heeft meerdere redenen: als gevolg van bijvoorbeeld netcongestie, voldoende ruimte, de wespendief, defensieradar, de aangescherpte voorkeursvolgorde zon, maar ook zorgen in de samenleving. Hierdoor stagneert de benodigde groei voor doelen op de lange termijn. In Zeeland is dit beeld anders: er zitten voldoende projecten in de pijplijn waardoor, zonder tegenslagen, de volledige 100% al wordt behaald vóór 2030.

RES 2.0

Deze goede weg wil Zeeland voortzetten. Dit doet zij door het uitvoeren van de RES 1.0 en het realiseren van een RES 2.0. In deze RES 2.0 worden de doelen uit de eerste versie aangescherpt en waar nodig aangevuld. Voor de zomer van 2024 zal deze nieuwe versie worden vastgesteld door alle betrokken Zeeuwse partijen.

 

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie (NP RES) geeft twee keer per jaar een blik op waar de 30 RES-regio’s staan op weg naar 2030. Deze stand van zaken (de zogeheten Foto) is gebaseerd op de gesprekken met de regio’s en hun Voortgangsrapportages. Tegelijk met deze Foto van december, verschijnt weer een RES Monitor 2023 van het Planbureau voor de Leefomgeving. PBL gaat meer gedetailleerd en kwantitatief in op de stand van zaken.

Nieuwsoverzicht