Energieneutraal, gasloos en circulair: dat is het MFC-gebouw (multifunctioneel centrum) in Aardenburg. Het duurzame en karakteristieke pand biedt onderdak aan de basisschool, de kinderopvang, een sportzaal en het dorpshuis waar tal van activiteiten plaatsvinden. Wil je weten wat het gebouw zo bijzonder maakt? Lees snel verder!

Sloop en hergebruik

De oude basisscholen de Dreef en Vorsterman van Oyen moesten gesloopt worden. De vrijgekomen materialen zijn zo veel mogelijk gesorteerd en afgevoerd, zodat deze waar mogelijk als bouwmateriaal gebruikt worden.

Vrijgekomen puin van de gesloopte gebouwen is ter plaatse (na bewerking) opnieuw gebruikt als fundatiemateriaal onder de aan te leggen inrit en parkeerplaatsen. De oude bestrating is (na reiniging) zo veel mogelijk hergebruikt voor de aanleg van het toegangspad. Nieuwe bestrating die is toegevoegd neemt deels ook de functie van waterberging (water passerende klinkers) in het gebied op zich. Door toepassing van half-open bestrating kan hemelwater gemakkelijk worden afgevoerd. Dit is een klimaatadaptieve maatregel, welke bijdraagt aan de waterbuffering en ontlasting van het rioolstelsel.

Circulair en duurzaam bouwen

Het nieuwe gebouw heeft een duurzaamheidslabel conform GPR gebouw. Dit is een prestatiegerichte methodiek waarmee concrete afspraken tussen de gemeente en de bouwpartij zijn gemaakt. GPR Gebouw geeft een rapportcijfer voor de modules energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Deze thema’s zijn op duurzaamheid getoetst.

In het gehele bouwsysteem is de recyclebaarheid en de mogelijk tot demontage nagenoeg overal in doorgevoerd. Het bouwsysteem is gebaseerd op de principes van IFDD, Integraal, Flexibel, Demontabel en Duurzaam bouwen.

  • De staalstructuur is demonteerbaar en recyclebaar;
  • De draagstructuur is herbruikbaar ook bij andere functies dan het huidige gebruik;
  • De binnenwanden zijn demontabel en het pand kan daarmee eenvoudig anders worden ingericht;
  • De betonvloeren zijn al geschikt om een woonfunctie ook mogelijk te maken;
  • De betonelementen kunnen dienen als nieuwe grondstof voor toekomstig gebruik;
  • De toegepaste kozijnen kunnen worden hergebruikt maar ook zeer goed worden gerecycled;
  • Het frame van de oude fietsenstalling is opnieuw gebruikt en voorzien van nieuwe bekleding.

 

Doordat de productie heeft plaatsgevonden in de fabriek behalen we een reductie van CO2 footprint door deze bouwmethodiek ten opzichte van traditioneel bouwen. Dit geeft een reductie van circa 30% aan transportbewegingen ten opzichte van traditioneel bouwen.

Groen dak

Er is ca. 600 m2 groen dak toegepast, bij een minimale buffering van 30 L/m2 geeft dit een bufferring van ca. 18.000 L. Ook versterkt het de biodiversiteit in de wijk en daarnaast het gebouw koel houdt bij zonnige dagen.

Verlichting

Hoog in de sporthal zijn horizontale glasstroken geplaatst. Dit reduceert het energieverbruik. De energiezuinige Led-verlichting werkt op aanwezigheidsdetectie dus gaat uit als de ruimtes niet gebruikt worden.

Energie

Het gebouw is gasloos, energieneutraal en voorzien van zonnepanelen en hoogwaardig geïsoleerd.

Bron: gemeente Sluis

Nieuwsoverzicht