Op 12 maart heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland ingestemd met het voorstel om voorlopig geen maatregelen te treffen tegen isolatiebedrijven die de methode van ‘natuurvriendelijk isoleren’ hanteren. Dit betekent dat de gewenste isolatie van woningen door deze bedrijven kan worden voortgezet en de schadelijke effecten voor vleermuizen, mussen en gierzwaluwen worden beperkt.

Goed nieuws

Dit is goed nieuws voor de uitvoering van het Zeeuws Isolatieprogramma, een subsidieprogramma waarbij woning-eigenaren van woningen met een definitief energielabel D, E, F, G of vergelijkbaar worden geholpen om te isoleren. Subsidie voor spouwmuurisolatie kan in deze periode onder voorwaarden door woningeigenaren worden aangevraagd.

Nieuwe verblijfplaatsen

Natuurvriendelijk isoleren voorkomt dat diverse vogels en vleermuizen die onder daken en in spouwmuren van woningen leven, gedood worden. Bij deze aanpak krijgen de dieren de kans om weg te vliegen vóórdat het isolatiebedrijf isoleert. Vervolgens zorgt het bedrijf voor nieuwe verblijfplaatsen voor de dieren, waardoor de negatieve effecten op vleermuizen en vogels beperkt blijven.

Nationale gedragscode

Men verwacht dat deze aanpak tegen eind 2024 door de overheid wettelijk zal worden vastgelegd met een vrijstelling op basis van een nationale gedragscode.

Foto: www.freepik.com

Nieuwsoverzicht