In Provinciale Staten wordt er volop gedebatteerd over energievraagstukken. Alle ontwikkelingen op dit onderwerp nemen een vlucht. Statenlidnu organiseert samen met NP RES en IPO een webinar voor Statenleden op 8 februari van 19.30-20.30 uur.

Denk aan energievraagstukken als een overvol stroomnetwerk, nieuwe vormen van opwekking en de inpassing in het landschap. Alle ontwikkelingen op dit onderwerp nemen een vlucht. Een paar jaar terug hebben alle Provinciale Staten Regionale Energiestrategieën (RES) vastgesteld en nu wordt in veel regio’s gewerkt aan een nieuwe versie. Voor u als Statenlid is de RES een stukje van de grote energiepuzzel. Hoe ziet die totale puzzel eruit, wat is de samenhang met andere plannen en vooral: hoe kunt u als Statenlid grip houden op deze belangrijke ontwikkelingen? Volg het webinar van Statenlidnu in samenwerking met het Nationaal Programma RES en het IPO op 8 februari van 19.30-20.30 uur!

Naar de agenda