Informatieve sessie voor medewerkers gemeenten, provincie, werkgroep integraal programmeren en energievisie waarbij sprekers vanuit TenneT, Stedin en het Ministerie van EZK vertellen over de inzet van batterijen. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: het nut en noodzaak, de locatie en mogelijke voorwaarden om op te letten.

Naar de agenda